CeroMedia - Professionel hjemmeside

Brummers Gaard

Gården har fået dette navn efter den sidste ejer, Knud Brummer, der døde i 1996.
Den ligger midt i Aarø by og stammer i sin nuværende skikkelse fra midten af 1800-tallet, hvor den bestod af stuehus og tre stråtækte udlænger. Det 13 fag lange, stråtækte stuehus fra 1868 er fredet og det er et smukt eksempel på, hvorledes datidens velhavende bonde i denne del af Sønderjylland byggede til sig selv.

Mens den sydlige udlænge for længst er nedrevet, blev den østre længe efter Brummers død ombygget og indeholder i dag 3 lejligheder samt en café.

Bulladen

Den meget forfaldne, vestlige ladelænge blev samtidig fjernet og erstattet af den såkaldte bullade, som stammer fra 1600-tallet og flyttedes hertil fra en lille ejendom ved Haderslev som gave fra Haderslev Kommune.

Bulhuset, som er en ren trækonstruktion, har navn efter de meget brede planker, de såkaldte bulfjæle, der udgør husets sider, og typen kendes helt tilbage til tiden omkring år 1000.

En gang var sådanne bygninger almindelige i Danmark, men findes i dag kun spredt i den østlige del af Sønderjylland.

Knud Brummer

Knud Brummer var ikke kun landmand, men også en dygtig amatørarkæolog og dertil meget historisk interesseret. På sine vandringer øen rundt fandt han i tidens løb en mængde sten med spor fra aarøboernes virke i oldtiden, og en stor del af denne usædvanlige stensamling blev efter hans død overdraget til Haderslev Museum. En mindre del findes imidlertid stadig på gården, hvor den kan beses.